Қаржы бөлімі

Имангалиева Эльмира Елубайқызы

Электронды пошта:   sarkandfin@mail.ru

Телефон: 8 (72839) 2-16-31

 

ТАӘЛауазымықабылдау уақытыМекен-жайы
Имангалиева Эльмира Елубайқызыбөлім басшысысейсенбі, бейсенбі күндері сағат 9.00 – 16.00 дейінАлматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы. Тәуелсіздік көш. 111

2 қабат, 24 кабинет

 

Сарқан ауданы әкімдігінің 2017
жылғы 13 маусымдағы   «Сарқан
ауданының қаржы бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің Ережесін
бекіту туралы» № 130 қаулысымен
бекітілген қосымша

 

«Сарқан ауданының қаржы бөлімі»

мемлекеттік  мекемесі туралы

Ереже

 

 

 1. Жалпы ережелер

 

 1. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Сарқан ауданының аумағында бюджетті атқару, аудандық коммуналдық мүлікті басқаруды үйлестіру саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
 2. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік-құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 3. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
 4. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
 7. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.
 8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 041500, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі, №111.
 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
 10. Осы Ереже «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
 11. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттiк мекемесiнің жұмыс режимі:

Жұмыс уақыты: 09:00-18:30

Үзіліс: 13:00-14:30

Демалыс күндері: сенбі, жексенбі.

 1. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметiн қаржыландыру жергiлiктi бюджеттен жүзеге асырылады.
 2. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсiпкерлiк субъектiлерiмен «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

 

 1. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

 1. 13. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: бюджетті атқару, аудандық коммуналдық мүлікті басқаруды үйлестіру саласында мемлекеттiк басқару функцияларын іске асыру.
 2. Міндеттері:

1) бюджетті атқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аудандық коммуналдық мүлікті басқаруды үйлестіру.

 1. Функциялары:

1) бюджеттің атқарылуын ұйымдастыру және бюджеттің атқарылуы жөніндегі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіру;

2) міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, жергілікті бюджет бойынша түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мемлекеттік  мекемелердің ақылы   қызмет   көрсетуінің   түрлері  бойынша  шығыстарын  қаржыландыру және кірістердің жиынтық жоспарын жасау, бекіту, нақтылау және түзету;

3) бюджетке түсетін түсімдердің толық және уақтылы есепке алуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу;

4) бюджет ақшасын басқару;

5) жергілікті   атқарушы  органның   резервтегі  қаржысының  жұмсалуын есепке алуды және талдауды жүргізу;

6) үзіліссіз     есеп   арқылы,  ақшалай   түрдегі   бюджеттік   операциялар жүйесінің  ақпараттарын  тіркеуін,  толық  жинауын, реттеуін және қорытындылауын қамтамасыз ету;

7)  Облыстың жергілікті  атқарушы органына, ауданның жергілікті өкiлдi  және атқарушы органдарына заңнамада белгіленген  тәртіппен  және  белгіленген  мерзімде тапсыру  үшін  бюджеттің орындалуы туралы есеп беру нысандарының барлық түрлерін қалыптастыру;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудандық коммуналдық мүлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттық өткізу туралы хабарламаны жариялау үшін мерзімді баспа басылымын айқындау жөнінде конкурс өткізу;

9) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, аудандық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру құқығымен мүліктік жалға (жалдауға), сенімгерлік басқаруға беру;

10) коммуналдық меншікке айналдырылған (түскен), Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен иесі жоқ деп танылған, мемлекетке мұрагерлік құқығы бойынша өткен аудандық коммуналдық мүліктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке өтеусіз өткізілген иесіз қалған мүліктің, олжаның, қараусыз қалған жануарлардың, құрамында мәдени құндылықтарға жататын зат жоқ көмбелердің үлестерін есепке алуды, сақтауды, бағалауды және одан әрі пайдалануды ұйымдастыру;

11) аудандық коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асыру, оның ішінде жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тарту, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату шарттарын әзірлеу мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуы бойынша жұмыстарын үйлестіру;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелетін өзге де функцияларды жүзеге асыру.

 1. Құқықтары мен міндеттері:

1) мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан өз қызметіне қажетті ақпаратты сұрату және алу;

2) өзінің құзыреті шегінде шешімдер қабылдау;

3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларын орындау;

4) «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құзыретіне жататын аудан әкімінің, әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындау;

5) «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүдделерін барлық құзыретті, мемлекеттік, әкімшілік органдарда, мекемелерде, ұйымдарда, сондай-ақ сот және құқық қорғау органдарында білдіру;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа да құқықтарды және міндеттерді жүзеге асыру.

 

 1. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

 1. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемеге басшылықты «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемеге жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
 2. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын аудан әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 3. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының орынбасарлары жоқ.
 4. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкiлеттiгi:

1) «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерінің міндеттері мен өкiлеттiктерiн өз құзыреті шегінде анықтайды;
2) «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және босатады;
3) «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін заңнамада белгіленген тәртіппен ынталандырады және тәртіптік жазалар қолданады;

4) өз құзыреті шегінде «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар, нұсқаулықтар шығарады;
5) мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда өз құзыреті шегінде «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін білдіреді;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 

 1. Мемлекеттік органның мүлкі

 

 1. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.

«Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады

 1. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекiтiлген мүлiк коммуналдық меншiкке жатады.
 2. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

 

 1. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

 1. 24. «Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 

Бейне роликтер