Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары

 Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары Сарқан ауданы бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің
2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының жобаларының көпшілік талқылауы

 

№ п/пАтауы БӘПББС бойынша     ББӘ кодыҚазынашылық кодыБӘ барлық саныоның ішінде:Электрондық үкіметтің “Ашық бюджет” порталына сілтемесінің мерзіміЭлектрондық үкіметтің “Ашық бюджет” порталына сілтемесіББ
тіркелгентіркелмеген
123467891011
Саркан ауданы, Барлығы1581580
1 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты11211210172220.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308456&budgetId=818191112001
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308456&budgetId=818235112003
2Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты12212210176613.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4382993&budgetId=678490122001
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4382993&budgetId=680284122003
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4382993&budgetId=680125122005
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4382993&budgetId=681242122006
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4382993&budgetId=680854122007
13.05.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4382993&budgetId=714429122113
3“Сарқан қалалық округі әкімінің аппараты” ММ12412411248821.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819129124001
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819220124004
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819240124008
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819257124009
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819267124011
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819278124013
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819288124022
20.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319360&budgetId=819298124041
4“Алмалы ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12412411217713.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=676364124001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=694039124041
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=679077124008
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=690205124009
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=692085124011
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=693135124013
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379644&budgetId=693333124022
5“Амангелді ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312113315.05.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5321771&budgetId=696796123001
15.05.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5321771&budgetId=697461123013
15.05.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5321771&budgetId=697002123022
6“Аманбөктер ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312103320.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681508&budgetId=818548123022
26.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681508&budgetId=764696123013
20.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681508&budgetId=818533123001
7“Бақалы ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312124415.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319363&budgetId=678611&budgetState=123001
15.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319363&budgetId=679441&budgetState=123022
15.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=506389&budgetState=123013
8“Екіаша ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12412411227714.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=693010124001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=694906124022
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=693726124004
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=693983124008
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=694337124009
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=694468124011
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308503&budgetId=694826124013
9“Қарабөгет ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312153314.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5321770&budgetId=691296123001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5321770&budgetId=689462123022
01.04.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5321770&budgetId=618717123013
10“Қойлық ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12412411237713.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=680260124008
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=681444124009
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=681481124011
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=682310124013
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=682451124022
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=682653124041
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319361&budgetId=685536124001
11“Қарашыған ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312173314.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319364&budgetId=687415123001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319364&budgetId=686704123013
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319364&budgetId=687143123022
12“Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312163314.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=6776122&budgetId=691561123013
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=6776122&budgetId=692026123001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=6776122&budgetId=692093123022
13“Шатырбай ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12312312213325.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319365&budgetId=763620123001
25.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319365&budgetId=763581123013
25.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5319365&budgetId=763525123022
14“Лепсі ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12412411256614.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308504&budgetId=687466124001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308504&budgetId=688583 124008
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308504&budgetId=689153124009
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308504&budgetId=689524124011
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308504&budgetId=690610124013
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308504&budgetId=690844124022
15“Черкаск ауылдық округі әкімінің аппараты” ММ12412411266629.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4420613&budgetId=765396124001
29.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4420613&budgetId=765417124008
29.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4420613&budgetId=765420124009
29.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4420613&budgetId=765423124011
29.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4420613&budgetId=765426124013
29.07.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4420613&budgetId=765429124022
16“Сарқан аудандық қаржы бөлімі” ММ4524521259111113.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=677082452001
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=678259452003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=693265452026
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=691087452051
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=689151452038
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=685401452018
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=683161452012
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=682761452008
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=681951452006
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=678736452010
18.11.2019https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=817286452066
17“Сарқан аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі” ММ45345310254414.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308457&budgetId=707654453001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308457&budgetId=707229453004
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308457&budgetId=706916453099
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308457&budgetId=688301453006
18“Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі” ММ4514511017141413.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=677949451001
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=677972451004
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=677987451005
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=677997451006
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678021451007
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678036451010
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678055451011
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678066451014
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678083451017
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678101451021
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678132451050
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308501&budgetId=678164451057
451102813.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=676454451023
13.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=676862451002
19“Сарқан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” ММ48548510155514.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=694377&budgetState=485003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=694656&budgetState=485023
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=694738&budgetState=485045
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/arm/#/admin/budget-programs/list/discussion/budget-program/694135?editable=false485001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=694456&budgetState=485021
20“Сарқан аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі” ММ45545510415511.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=813221455001
11.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=813243455006
11.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=813234455003
11.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=813257455007
11.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=813264455010
21“Сарқан аудандық ішкі саясат бөлімі” ММ45645610253321.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=819675456001
21.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=819698456002
21.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379574&budgetId=819707456006
22“Сарқан аудандық ауылшаруашылығы бөлімі” ММ46246210262220.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308077&budgetId=818873462001
21.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308077&budgetId=819928462006
23“Сарқан аудандық ветеринария бөлімі” ММ47347310247714.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=691165 473001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=695638 473003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=695654473007
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=695670 473008
14.05.2019г https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=695709473009
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=695790 473010
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4681504&budgetId=695843473011
24“Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімі” ММ46346310063321.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414822&budgetId=819907467007
21.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414822&budgetId=819771467001
21.11.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414822&budgetId=819806463006
25“Сарқан аудандық құрылыс бөлімі” ММ46746710305514.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=694892&budgetState=PROJECT467001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695178&budgetState=PROJECT467004
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695352&budgetState=PROJECT467003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695123&budgetState=PROJECT467017
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695280467024
26“Сарқан аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі” ММ46846810262214.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695696&budgetState=PROJECT468001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695606&budgetState=PROJECT468004
27“Сарқан аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі” ММ48748710065514.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=691742&budgetState=487001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=692571&budgetState=487003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=693651&budgetState=487015
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=693831&budgetState=487017
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=693987&budgetState=487030
28“Сарқан аудандық білім бөлімі” ММ4644644576131314.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=689230464001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=691288464003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=692427464004
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=692898464005
20.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=722305464006
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308502&budgetId=694944464007
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308502&budgetId=695188464012
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308502&budgetId=695188464015
15.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5308502&budgetId=705622464024
15.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=698657464030
20.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=721659464040
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695363464067
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=695443464113
29“Сарқан аудандық кәсіпкерлік бөлімі” ММ46946910243314.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=687813&budgetState469001
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=688051&budgetState469003
14.05.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=3564&budgetId=688102&budgetState469004
30“Сарқан аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі” ММ46546510485512.09.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414505&budgetId=781850465017
465103012.09.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414505&budgetId=781844465006
12.09.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414505&budgetId=781860465001
12.09.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414505&budgetId=781847465007
12.09.2019гhttps://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4414505&budgetId=781687465004

Бейне роликтер