Қазақстандағы электрондық сауда

Электрондық сауда-Интернет желісіндегі электрондық құжат айналымының көмегімен сауда – сатып алу қызметін жүзеге асыру. Егер осы анықтаманы қорытатын болса, онда электрондық сауданың мәні электрондық технологиялар базасында сатып алу-сату нысанында тауар-ақша алмасу процесін ұйымдастырудан тұрады. Бүгінгі таңда оның ауқымы қоғамды компьютерлендіру аясында керемет қарқынмен өсуде.

Электрондық сауданың жоғары даму қарқыны экономикалық, әлеуметтік, ұйымдық – құқықтық және электрондық – технологиялық сипаттағы факторлардың жиынтығымен байланысты. Электрондық сауда тез қарқынмен дамып қана қоймай, жаңа операцияларды да қамтиды, сондай-ақ өзінің жан-жақтылығымен ерекшеленеді. Мұндай сауда түрінің басты артықшылықтары:

Электрондық өнімдерді сату;

Сатып алушының ” толық ақпараттық сүйемелдеу»;

Іздеу, көрсету, таңдау, кеңес беру, тауардың бәсекеге қабілеттілігі;

“Сатушы” мен ” сатып алушы арасында байланыс орнату»;

Электрондық сауданың арқасында сауда мәмілелерін жүргізу кезінде шығындарды барынша азайту мүмкіндігі пайда болды. Интернет және компьютерлік желілер арқылы сандық ақпаратты пайдалану бизнесті жүргізу мүмкіндігін едәуір кеңейтуге мүмкіндік береді.

Тауарлардың электрондық саудасын жүзеге асыру кезінде салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойылуға жатады.

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою “Рұқсаттар және хабарламалар туралы”Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртіппен салық төлеуші ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама негізінде жүргізіледі. Хабарлама жеке қызмет түрін жүзеге асыру басталғанға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей салық органына ұсынылады.

 

Сарқан ауданы бойынша МКБ

 

Мәліметпен бөлісу:

Бейне роликтер